Om klubben

Kontingentpriser pr. 1. maj 2022

 

Priser gældende for perioden 1. maj 2022 - 30. april 2023. 
For nye medlemmer, udregnes kontingentprisen ud fra indmeldingstidspunkt og frem til sæsonslut. 
(Padel og Multi sæson til 30. april, Tennis sæson til 31. oktober)

Kontingenttype Tennis Padel

Multi
(Tennis + padel)

Juniorkontingent (indtil 18 år) kr, 535 kr. 535 kr. 800
Ældrekontingent (fra 65 år) kr. 535 kr. 535 kr. 800
Ung seniorkontingent (18-25 år incl.) kr. 690 kr. 690 kr. 1.040
Seniorkontingent (fra 26 år) kr. 985 kr. 985 kr. 1.480
Familiekontingent kr. 2.075 kr. 2.075 kr. 3.110
Oprettelsesgebyr kr. 100 kr. 100 kr. 100

 

Junior: Indtil det år medlemmet fylder 18 år. Ingen tidsbegrænsning.
Ældre: Fra det år medlemmet fylder 65 år. Baner kan tegnes ind til kl. 14 i hverdagene, samt mulighed for deltagelse i tirsdagsmix. 
Ung Senior: Fra og med 19 år til og med 25 år. Ingen tidsbegrænsning.
Senior:
Fra 26 år. Ingen tidsbegrænsing.  
Familie: Indtil fire personer, heraf indtil to seniorer eller ung seniorer, der alle bor på samme registrerede adresse. 
Oprettelsesgebyr:  Enhver kontingentoprettelse af person(er) som ikke i forvejen er medlem i klubben.

Boldpenge kan opkræves separat på de enkelte hold.

LEJE AF BANE 
- for ikke-medlemmer - klik her

ALLE henvendelser vedr. kontingent, priser, indmelding, udmelding mv. rettes til kontingent@nyborgtennisogpadelklub.dk