Kontingentpriser

Kontingentpriser pr. 1. maj 2024

 

Priser gældende for perioden 1. maj 2024 - 30. april 2025. 
For nye medlemmer, udregnes kontingentprisen ud fra indmeldingstidspunkt og frem til sæsonslut. 
(Padel og Multi sæson til 30. april 2025, Tennis sæson til 31. oktober 2024)

Kontingenttype Tennis Padel

Multi
(Tennis + padel)

Juniorkontingent (indtil 18 år) kr, 550 kr. 650 kr. 875
Ældrekontingent (fra 65 år) kr. 550 kr. 650 kr. 875
Ung seniorkontingent (18-25 år) kr. 700 kr. 850 kr. 1.100
Seniorkontingent (fra 26 år) kr. 1.000 kr. 1.200 kr. 1.600
Tennis inde fuld tid (okt 2024-apr 2025)  kr. 985 n/a n/a
Tennis inde formiddag (okt 2024 - apr 2025) kr. 535 n/a n/a
Familiekontingent kr. 2.100 kr. 2.500 kr. 3.400
Oprettelsesgebyr kr. 100 kr. 100 kr. 100

 

Junior: Indtil det år medlemmet fylder 18 år. Ingen tidsbegrænsning.
Ældre: Fra det år medlemmet fylder 65 år. Baner kan tegnes ind til kl. 14 i hverdagene, samt mulighed for deltagelse i tirsdagsmix. 
Ung Senior: Fra og med 18 år til og med 25 år. Ingen tidsbegrænsning.
Senior:
Fra 26 år. Ingen tidsbegrænsing.  
Familie: Indtil fire personer, heraf indtil to seniorer eller ung seniorer, der alle bor på samme registrerede adresse. 
Oprettelsesgebyr:  Enhver kontingentoprettelse af person(er) som ikke i forvejen er medlem i klubben.

Boldpenge kan opkræves separat på de enkelte hold.

LEJE AF BANE 
- for ikke-medlemmer - klik her

ALLE henvendelser vedr. kontingent, priser, indmelding, udmelding mv. rettes til kontingent@nyborgtennisogpadelklub.dk