Meddelelse fra bestyrelsen

28. august 2023 07:24 , af Sara Skovbo Østergård

Robert Williamsen har nu i nogle måneder overladt formandspinden til næstformand Ken Brandenburg, som i perioden har styret klubben på fornemt vis. Selv om Robert igen har indtaget formandsrollen, har han beklageligvis meddelt, at han efter mange og lange overvejelser, til den kommende generalforsamling, er nødt til at trække sig som formand i utide, idet han ikke kan få tiden til at hænge sammen. Marianne (frivillighed) stopper ligeledes i bestyrelsen i utide. Som det kan læses af seneste bestyrelsesreferat, ønsker Gitte (kasserer), Ken (næstformand/sekretær/sponsor/hjemmeside) og Lone (suppleant) ikke at genopstille. Dertil har Kirsten (kontingentkasserer) meddelt, at hun stopper. Ole (banemand) er ikke afklaret. Øjvind (suppleant) ønsker at genopstille. Sara (kommunikation) og Mark (fundraising) er ikke på valg. 

Det vil sige, at der til generalforsamlingen i oktober, skal foretages valg til:
- formand for et år
- kasserer for to år
- bestyrelsesmedlem for et år
- bestyrelsesmedlem for to år
- to suppleanter for et år
Herudover skal der findes en ny kontingentkasserer. 

 

Bestyrelsen har i nogle år arbejdet målrettet med flere projekter i forhold til at udvikle klubben. Det har resulteret i, at vi nu har et rigtigt flot anlæg med seks tennis- og tre padelbaner samt et udeareal med både plads og muligheder for udfoldelse. Dermed har vi sikret et solidt fundament for en sund fremtidig økonomi for klubben, til gavn for både tennis og padel, som er vigtigt at fastholde. Den kommende bestyrelse, opfordres derfor til at genbesøge den strategi der blev lagt forud for indeværende år, for at se om elementerne i denne stadig er aktuelle. 

Arbejdet med etablering af samme gode miljø og muligheder for padel, som vi i mange år har haft i tennis, har i de sidste år taget meget af bestyrelsens tid. Tiden er derfor også inde til, at bestyrelsen fremover kan målrette dens fokus til at fremme fællesskabet for alle medlemmer, samt udbedre mulighederne specielt for hhv. tennis og padel. Beslutningerne om dette vigtige arbejde, ligger naturligvis i den fremtidige bestyrelse.

Det er derfor vigtigt for den nuværende bestyrelse allerede nu at sende en melding til klubbens medlemmer om at overveje deres egne muligheder for at træde ind i bestyrelsen og hjælpe til med at sikre klubbens fremtid. Uden frivillig arbejdskraft er det ikke muligt at drive og udvikle klubben. Det er meget almindeligt at en bestyrelse finder erstatninger, når et medlem udtræder. I denne situation vælger vi dog at sende en generel opfordring til jer. Fordi det er vigtigt, at vi også fremover får en robust, beslutningsdygtig og kompetent bestyrelse med bred repræsentation fra både tennis og padel, unge, voksne og seniorer, juniorer og deres forældre og så mange forskellige andre dele af medlemsgruppen, som muligt. 

Vi håber virkelig, I vurderer jeres egne muligheder, ift. bestyrelsesarbejde, og melder jeres kandidatur, således vi kan sikre klubbens fremtid. Klubben kan ikke eksistere uden. Tak!

 

Mvh. Bestyrelsen