Indkaldelse til ordinær generalforsamling

22. september 2021 07:20 , af Robert Williamsen

Hermed indkaldes iht. vedtægternes § 6, til ordinær generalforsamling, til afholdelse i Nyborg Idræts- og Fritidscenter, lokale Storebælt, tirsdag 12. oktober kl. 19:00 (samt spisning i caféen forud for generalforsamlingen kl. 18:00),

Dagsorden:
1) Valg af dirigent
2) Bestyrelsens beretning for det forløbne år
3) Forelæggelse af revideret regnskab for det forløbne år
4) Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag for det kommende år
5) Behandling af indkomne forslag
6) Fastsættelse af kontingent
7) Valg
 a) Valg af Kasserer
 c) Valg af to bestyrelsesmedlemmer
 d) Valg af to suppleanter
 e) Valg af to revisorer og én suppleant
8) Eventuelt

Forslag, som ønskes behandlet af generalforsamlingen under punkt 5, skal skriftligt meddeles formanden mindst 10 (ti) dage før generalforsamlingens afholdelse.

Revideret regnskab, bestyrelsens budgetforslag, samt evt. indkomne forslag til behandling, forventes udsendt torsdag 7. oktober.
Bestyrelsens beretning, revideret regnskab, bestyrelsens budgetforslag og evt. indkomne forslag printes i begrænset oplag til uddeling på dagen.

Tilmelding til generalforsamlingen er ønskelig, men ikke påkrævet - i aktivitetskalenderen.
Tilmelding til spisning forud for generalforsamlingen, er påkrævet - i aktivitetskalenderen.

Bestyrelsen