Den røde kasket - ny forlængelse

13. januar 2021 19:13 , af Robert Williamsen

Forlængelse af nedlukning
Regeringen og myndighederne har i dag forlænget de gældende restriktioner til og med 7. februar. Det betyder, at tennishallen og alle idrætsfaciliteter er lukket frem til denne dato. Jeg vil derfor opfordre jer til at I, i mellemtiden er gode til, at overholde restriktionerne således vi hurtigst muligt kan komme tilbage i tennishallen.

Projekt Padel
Her er der til gengæld nærmest udelukkende gode nyheder og fremdrift. Vi har arbejdet ret meget på projektet de seneste par måneder, og efter udbudsrunde, er der fundet leverandører på projektet, som efter planen starter op i starten af februar for at kunne færdigstilles i midten af april. Dertil har vi totalt modtaget fonds- og sponsormidler på kr. 225.000. Det er meget tilfredsstillende og glædeligt. Det betyder også, at vi inden længe kan tilbyde medlemskab via tilmelding på hjemmesiden.

Udvalg
Som en konsekvens af de emner der blev taget op til GF, har bestyrelsen nedsat to udvalg; Fastholdelsesudvalg og Indendørs booking. Med baggrund i de restriktioner og øvrige ulæmper Covid-19 medfører, har der dog ikke været den store fremdrift i projekterne. Når det er sagt, er det vigtigt for os, at vi kan komme frem til nogle konklusioner og evt. tiltag som kan forbedre forholderne for jer som medlemmer. I vil modtage yderligere oplysninger om dette når vi har noget relevant at formidle.

Medlemstal
Når vi i disse dage opgør antallet medlemmer af klubben, er det meget glædeligt at se, at vi i løbet af det seneste år, har haft en stigning i medlemstallet på 15-20%. De endelige tal er ikke klare endnu, så I får det præcise tal ved næste korsvej. Det vil i den grad glæde mig, hvis de aktiviteter vi har gang i, resulterer i bare tilnærmet samme stigning i indeværende år. 

Logo
Til GF blev det vedtaget at vi skulle ændre navn til Nyborg Tennis- og Padelklub. Derfor havde vi også behov for at få ny logo. I arbejdet med dette, er der to elementer der har været vigtige for os. På den ene side, havde vi et ønske om, at beholde det udtryk vi havde i det gamle logo, nemlig at bogstaverne danner en ketcher. På den anden side, skulle både det ekstra bogstav P og hele det nye navn inkluderes i det nye logo. Dette mener vi, at vi er lykkes meget godt med. Vi har i den grad holdt fast i 'ketcheren' som udtryk, vi har fået P'et med sammen med T'et, og hele navnet er kommet ret godt med - nu med en ny og 'slankere' skrifttype. Du kan se resultatet på hjemmesiden, og inden længe også på vores klubhus.

Den næste tid
I løbet af de næste par måneder vil bestyrelsen arbejde med planen for den kommende udendørssæson og starten på indendørssæsonen. Det bliver - af flere årsager - en speciel tid. Vi skal forholde os til Covid-19, og de restriktioner der er og måtte komme som kan 'forstyrre' vores plan, samtidig som vi for første gang har to sideløbende planer der skal lægges - én for tennis og én for padel. Vi glæder os, til at se hvad dette resulterer i, og hvordan I som medlemmer kommer til at modtage det. 

Og til sidst, kan jeg kun sige at jeg glæder mig til jeg igen ser jer på tennisbanerne. Det savner jeg - men venter i tålmodighed til det sker.