Den røde advents-kasket

29. november 2020 15:32 , af Robert Williamsen

Glædelig første søndag i advent - hvor vi symbolsk tænder det første lys i nyhedsbrevets sidste glædelige nyhed.

Minitennis
Hver søndag er der gang i minitennis-spillet i Centerhallen, hvor Bent styrer slagets gang. For at overholde alle retningslinjer, er det vigtigt at de som gerne vil spille, tilmelder sig via aktivitetslisten. Og husk at der også er muligt at spille tirsdag aften. God fornøjelse.

Dansk Tennis Forbund fejrer 100 år og siger tak
I forbindelse med Dansk Tennis Forbunds 100 års jubilæum, har de sendt en tak til mig som formand for Nyborg Tennis- og Padelklub (se billede). Den tak sender jeg med det samme videre til alle jer som bruger jeres fritid i og for klubben, jer som sørger for at banerne er i orden, alle jer som passer og plejer klubhuset, alle jer som er med til at stille det hele frem hvert forår og ned igen hvert efterår, jer som dygtiggør vores medlemmers tennisspil, alle jer som yder en indsats for klubben; Tak!

Opgaver fra Generalforsamlingen
Bestyrelsen fik som sådan ingen opgaver af Generalforsamlingen, ikke desto mindre var der nogle punkter vi tog med os, som vi gerne vil gøre noget med. Vi har derfor nedsat et udvalg som skal se på hvordan vi kan fastholde medlemmer. Vi har også nedsat et udvalg som skal se på hvorvidt, og evt. hvordan, booking af tider i vintersæsonen kan gøre bedre næste år, givet de rammer der er. Dertil har vi også igangsat opgaven vi har givet os selv med, at undersøge tennisbanernes tilstand, for at afklare hvad - om noget - vi skal gøre for at optimere arbejdet med dem, samtidig som vi fremtidssikrer banerne. Med det samme vi har information af fælles interesse, bliver denne selvfølgelig delt med jer. I tillæg er alle referater fra bestyrelsesmøderne tilgængelige, hvor der vil være yderligere (og hurtigere) information til de interesserede. 

Ny mail-konto
Som tidligere informeret, har vi arbejdet på, at få oprettet mail-konti for nogle af de centrale funktioner i klubben, således det dels bliver nemmere for både interne og eksterne at komme i kontakt med os, men ikke mindst for at bevare og sikre historik i kommunikationen. Dette er nu kommet på plads. Følgende mail-adresser skal fremover benyttes: kontingent@nyborgtennisogpadelklub.dk, kasserer@nyborgtennisogpadelklub.dk og formand@nyborgtennisogpadelklub.dk

Alle relevante steder på hjemmesiden, er også ændret til vores nye navn, I den forbindelse, er der også lavet nogle ændringer, for at gøre plads til vores nye aktivtet; Padel.

FM indendørs
I weekenden 8. til 10. januar 2021 afholdes de Fynske Mesterskaber i indendørs tennis for både juniorer, seniorer og veteraner. Se de vedlagte dokumenter for mere information, inklusive hvor og hvordan du kan tilmelde dig. 

Padel-projektet
En del af projektarbejdet med anlæggelsen af de to padel-baner, er at ansøge relevante fonde med henblik på at få tildelt midler til finansiering. Vi har sendt flere ansøgninger, blandt andet til Fynske Bank Fonden, hvor vi tidligere på ugen fik den glædelige melding, at vi er tildelt fondsmidler på kr. 100.000. Tak til Fynske Bank og tillykke til klubben.